Onderzoek

In samenwerking met KU-Leuven en Praktijk EiE hebben we een pilot-onderzoeksaanvraag gedaan om enkele werkzame elementen uit de PMFT te onderzoeken. Zowel de mogelijke verandering in het stressniveau als empowerment van het gezin wordt in kaart gebracht. Daarnaast willen we door kwalitatief onderzoek te doen zicht krijgen op belangrijke therapeutische momenten en hoe deze behandeling wordt ervaren door de gezinsleden en de therapeuten. Het onderzoek is goed gekeurd door de medisch ethische commissie van KU Leuven. In november 2019 zijn we gestart met het onderzoek en we hopen in 2020 het onderzoek af te kunnen ronden.

De aanvraag voor subsidie is gehonoreerd door de Vlaamse vereniging voor psychomotorische therapie (de VVPMT) en de Nederlandse vereniging voor psychomotorische therapie (de NVPMT). We zijn blij met deze internationale ondersteuning!

Meer informatie volgt.