Onderzoek

Er is beperkt en kleinschalig onderzoek gedaan naar PMGT. Om hierop voort te bouwen hebben Marco Visser, psychomotorisch therapeut, systeemtherapeut en opleider bij Euthopia en EiE en prof. dr. Tine van Damme verbonden aan Onderzoeksgroep Aangepaste Bewegingsactiviteiten en Psychomotorische Revalidatie van de KU Leuven sinds 2018 de handen in elkaar geslagen waarin praktijk en onderzoek elkaar goed weten te vinden.

In de verdere samenwerking met KU-Leuven en Praktijk EiE hebben we een pilot-onderzoeksaanvraag gedaan om enkele werkzame elementen uit de psychomotorische gezinstherapie (PMGT) te onderzoeken. Het pilot onderzoek heeft een subsidie gekregen van zowel de Vlaamse als de Nederlandse verenging voor psychomotorische therapie (VVPMT en de NVPMT) en wordt ook financieel en praktisch ondersteund door praktijk EiE in Etten Leur. Daarnaast zijn Prof. dr. Inge Glazemakers onderzoeker en docente Universiteit Antwerpen en Monique Smetsers psychomotorisch therapeut en onderzoek psychologe praktijk EiE aangesloten.

Onderzoeksopzet

Voor deze pilotstudie zal een mixed modeldesign gebruikt worden. Kwantitatieve data zal verkregen worden door middel van vragenlijsten en een observatieopdracht. Kwalitatieve data zal verkregen worden middels diepte-interviews. De combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens biedt de mogelijkheid om een brede indruk te krijgen van de mogelijke invloeden van de PMGT. Het opzet van de studie is exploratief, zodat er later een bewuste keuze kan gemaakt worden voor een mogelijke vervolgstudie.

We hebben de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

1.Wat is de invloed van (de multidisciplinaire behandeling met) PMGT op het stressniveau en de empowerment van de ouder(s)/opvoeder(s)?

2.Wat zijn de verschillen in interacties tussen de gezinsleden tijdens een samenwerkingsopdracht voor en na de PMGT-behandeling?

3.Hoe wordt de invloed van PMGT beoordeeld door gezinsleden en ingeschat door PMGT-therapeuten? a. Wat wordt door familieleden beschreven als belangrijke interventies binnen PMGT en wat wordt er gemist door familieleden? b. Wat wordt door PMGT-therapeuten beschreven als belangrijke interventies voor de familieleden?

In 2021 hopen we het onderzoek af te ronden.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderzoek of PMGT? Kijk op www.gezinspmt.nl of neem dan contact op met Marco Visser marco@euthopia.nl of prof. dr. Tine van Damme tine.vandamme@kuleuven.be