Links

De NVPMT is de beroepsvereniging voor psychomotorisch therapeuten

Euthopia is een praktijk voor systeemtherapie, opleiding en supervisie; gezinspmt wordt hier aangeboden

NVRG is de beroepsvereniging voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers

EiE is een behandelpraktijk; gezinspmt wordt hier aangeboden

The Narrative, Dialogical and Collaborative Collective, a collaboration of Belgium and the Netherlands